Call
Regus

Liên hệ ngay hôm nay

Gọi: HCMC:+848 3823 6280

Email cho chúng tôi Đặt chỗ một chuyến tham quan Tạo tài khoản Đăng Nhập

Thảo luận với đội ngũ chúng tôiHCMC:+848 3823 6280

Email cho chúng tôi Tải về ứng dụng

Trung tâm dùng thẻ hội viên tại Shanghai

Shanghai Raffles City

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200001

51/F Raffles City

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, The Headquarters

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200001

25 F, The Headquarters Building

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Carlton Building

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200003

11 F,Carlton Building

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Central Plaza

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200003

2/F, Central Plaza

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Henderson 155

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200001

20/F, Henderson Metropolitan

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai Silver Court

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200021

3/F Silver Court Office Tower

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai Bund Centre

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200002

18/F Bund Centre

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Henderson 688

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200041

16/F, Henderson 688

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai Shui On

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200021

12/F Shui On Plaza

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai Nanjing West Road

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200041

18/F Shanghai Oriental Centre

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai One Corporate Avenue

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200021

15/F One Corporate Avenue

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Garden Square

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200041

11/F, Garden Square

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Plaza 66

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200040

15/F, Tower 2, Plaza 66

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, One Prime

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200080

25 F, One Prime

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Oriental Financial Centre

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200120

7/F, Oriental Financial Center

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, ICC

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200031

7/F, One ICC, Shanghai ICC

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Zhabei Centro

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200070

22/F, Centro

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Shanghai Centre

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200040

Shanghai Centre, West Office Tower

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Huaihai Plaza

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200032

28/F, Huaihai Plaza

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

SHANGHAI, Shanghai Tower

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200120

29/F, Shanghai Tower

Located in the tallest skyscraper in the heart of Lujiazui featuring one of the most stunning skylines in the world, and short wal

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai Jin Mao Tower

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200120

31/F Jin Mao Tower

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai Standard Chartered Lujiazui

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200120

5/F Standard Chartered Tower

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, 21st Century

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200120

6 F, The 21st Century Building

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai Eco City

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200040

9/F, Eco City

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Baoland Plaza

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200082

16/F, Tower B, Baoland Plaza

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai Yueda 889

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200042

8/F, 1111 Changshou Road

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Century Metropolis

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200122

6/F, Century Metropolis

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Grand Gateway Tower

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200030

48/F, Building 2, Grand Gateway Tower

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Cloud 9

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200050

24/F, Cloud 9 International Plaza

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, CCIG International Plaza

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

12F,No.331 North Caoxi Rd.

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai CCIG international Plaza 17F

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200030

17/F. Building A. CCIG International Plaza

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Central Towers

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200333

11F, Tower B, Central Towers

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Longemont Yes Tower

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200050

8/F, Longemont Yes Tower

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Maxdo Centre

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200336

43/F, Maxdo Centre

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, ShanghaiMart Hongqiao

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

20036

2/F ShanghaiMart

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, KIC Yangpu

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200433

9F, Tower 12, KIC III

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Changxing Building

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

200120

1/F, Changxing Building Building 1

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, Zhangjiang Hi-Tech Park, Chamtime

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

201203

6/F, Office Tower C

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Shanghai, The Hub

Lấy báo giá

Đặt chỗ một chuyến tham quan

201100

5F,East Side, THE HUB Tower 3

Đặt chỗ một chuyến tham quan
Lấy báo giá

từ ¥24.94 một người mỗi ngày

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shanghai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+848 3823 6280

Tùy chọn Chương trình Thẻ Hội viên

Tiếp cận toàn bộ mạng lưới 3000 trung tâm của chúng tôi, với các cấp độ thẻ hội viên với mọi loại ngân sách và nhu cầu về không gian làm việc.

Vàng

Duy trì hiệu suất khi đang di chuyển, khi cần là đến sử dụng ngay không giới hạn tiền sảnh thương gia của chúng tôi ở bất cứ đâu trên thế giới.

Được sử dụng không giới hạn, đăng ký đóng phí hàng tháng thật đơn giản.

Tiền sảnh tick
Văn phòng lưu động -
Văn phòng riêng -
Phòng họp -
một người mỗi ngày ¥ Gọi ngay
Báo giá

Bạch kim

Làm việc trong một môi trường hòa đồng thân thiện với quyền truy cập bất kỳ không gian văn phòng lưu động thuê chung nào của chúng tôi. Được hưởng tất cả các lợi ích từ Thẻ hội viên vàng với quyền tiếp cận không giới hạn mạng lưới tiền sảnh thương gia của chúng tôi.

Làm việc trong văn phòng lưu động từ 5 đến 10 ngày mỗi tháng, hoặc chọn quyền sử dụng không giới hạn.

Tiền sảnh tick
Văn phòng lưu động tick
Văn phòng riêng -
Phòng họp -
một người mỗi ngày ¥ Gọi ngay
Báo giá

Bạch kim Cao cấp

Tìm không gian để tập trung giải quyết công việc theo nhu cầu với quyền sử dụng các văn phòng riêng của chúng tôi. Được hưởng tất cả các lợi ích từ Thẻ hội viên bạch kim với quyền tiếp cận không giới hạn mạng lưới tiền sảnh thương gia của chúng tôi.

Làm việc trong văn phòng riêng và văn phòng lưu động từ 5 đến 10 ngày mỗi tháng, hoặc chọn quyền sử dụng không giới hạn.

Tiền sảnh tick
Văn phòng lưu động tick
Văn phòng riêng tick
Phòng họp -
một người mỗi ngày ¥ Gọi ngay
Báo giá
Trả theo mức sử dụng Đã bao gồm

Lợi ích cho hội viên

Cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để duy trì hiệu suất ở mọi nơi theo yêu cầu của công việc.

3000trung tâm tại 900 thành phố

Chúng tôi có mặt ở trung tâm thành phố, đặc khu kinh doanh, sân bay, nhà ga và trạm dịch vụ.

Tiêu chuẩn nhất quán trên toàn cầu

Môi trường chuyên nghiệp quen thuộc và WiFi đẳng cấp doanh nghiệp

Tùy chọn cho mọi loại ngân sách

Sử dụng từ vài ngày đến vô giới hạn

Trả theo mức sử dụng

Chọn gói đăng ký phù hợp và sử dụng không gian làm việc theo nhu cầu

Đặt chỗ khi đang di chuyển

Tải về Ứng dụng Regus để tìm trung tâm và đặt trước không gian làm việc chỉ trong giây lát

Trang thiết bị đầy đủ

Bất kể bạn chọn loại hình không gian nào, tất cả đều đã bao gồm trong một đơn giá...

 • Dịch vụ

  Chúng tôi đảm trách mọi chi tiết để bạn dành thời gian cho những việc thực sự quan trọng.

  • Sử dụng máy in, máy quét và máy photocopy
 • Tiện nghi

  Mọi thứ bạn cần trong một văn phòng hiện đại mà không cần phải bận tâm về vấn đề điều hành và bảo trì.

  • Phòng bếp tiện nghi với máy pha trà và cà phê
  • Tiền sảnh thương gia và các khu vực giải lao nhỏ
 • Công nghệ

  Cơ sở hạ tầng viễn thông và CNTT đẳng cấp thế giới mà không cần lo về vấn đề quyền sở hữu.

  • WiFi và internet cấp độ doanh nghiệp và an toàn
 • Ưu đãi

  Được hưởng lợi từ tiện ích mua hàng của một tổ chức quy mô toàn cầu và một cộng đồng doanh nghiệp có sẵn để kết nối.

  • Tiếp cận độc quyền chương trình Sàn Giao Dịch Regus với khoản chiết khấu từ các nhãn hiệu hàng đầu.
  • Lịch trình các hoạt động và sự kiện cộng đồng Regus
  • Ứng dụng Regus để đặt chỗ từ bất cứ đâu
 • Tiền sảnh

  Lập trụ sở tại một trung tâm và tận dụng toàn bộ mạng lưới.

  • Tiếp cận mạng lưới tiền sảnh thương gia toàn cầu tại hơn 2000 trung tâm
Chỉ chưa bao gồm các chi phí tiêu dùng như cước điện thoại, in ấn, cà phê và yêu cầu công nghệ cao.

Tìm các trung tâm khác có sử dụng Thẻ hội viên

Cần thêm thông tin?

Email cho chúng tôi

Bạn có thắc mắc?

HCMC:+848 3823 6280

Đến tham quan trung tâm của chúng tôi

Đặt chỗ ngay
Trang này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm website của bạn. Chính Sách Cookie