Trung tâm văn phòng lưu động tại Setif

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Setif

Park Mall


Văn phòng lưu động
từ 500.00 DA

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Setif.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195