Trung tâm văn phòng lưu động tại Balmain

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Balmain

45 Evans Street


Văn phòng lưu động
từ $17.60
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Balmain

Levels 20 & 21


Văn phòng lưu động
từ $20.10
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 32


Văn phòng lưu động
từ $25.80
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 4,5 &12, Plaza Building


Văn phòng lưu động
từ $17.60
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 10


Văn phòng lưu động
từ $35.60
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 13 Citigroup


Văn phòng lưu động
từ $20.10
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 23


Văn phòng lưu động
từ $28.30
Văn phòng lưu động tại Balmain

Levels 5 & 6


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 1, 2, & 3


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 45


Văn phòng lưu động
từ $25.80
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 17, The Ark


Văn phòng lưu động
từ $18.90
Văn phòng lưu động tại Balmain

1 Pacific Highway


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Balmain

246 Pacific Highway


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Balmain

Ground Floor


Văn phòng lưu động
từ $28.30
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 6, 10 Help Street


Văn phòng lưu động
từ $10.40
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 20, Tower A, The Zenith


Văn phòng lưu động
từ $18.90
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 8, Central Terrace Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 5, 7 Eden Park Drive


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Balmain

Ground Floor, Suite 3


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 6 & 7


Văn phòng lưu động
từ $17.60
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 1


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Balmain

Level 3


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Balmain.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280