Trung tâm văn phòng lưu động tại Brisbane

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Brisbane

22/F Northbank Plaza


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Brisbane

Level 16


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Brisbane

Mezzanine Level


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Văn phòng lưu động tại Brisbane

Level 21


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Văn phòng lưu động tại Brisbane

Level 23


Văn phòng lưu động
từ $11.60
Văn phòng lưu động tại Brisbane

Level 18


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Văn phòng lưu động tại Brisbane

Level 27


Văn phòng lưu động
từ $18.90
Văn phòng lưu động tại Brisbane

Level 10, 15 Green Square Close


Văn phòng lưu động
từ $15.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brisbane.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280