Trung tâm văn phòng lưu động tại Sydney

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 10


Văn phòng lưu động
từ $28
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 23


Văn phòng lưu động
từ $28
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 1, 2, & 3


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


Văn phòng lưu động
từ $18
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 13 Citigroup


Văn phòng lưu động
từ $26
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 32


Văn phòng lưu động
từ $21
Văn phòng lưu động tại Sydney

Levels 20 & 21


Văn phòng lưu động
từ $26
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 45


Văn phòng lưu động
từ $26
Văn phòng lưu động tại Sydney

Levels 5 & 6


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Sydney

Ground Floor


Văn phòng lưu động
từ $28
Văn phòng lưu động tại Sydney

1 Pacific Highway


Văn phòng lưu động
từ $13
Văn phòng lưu động tại Sydney

45 Evans Street


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 17, The Ark


Văn phòng lưu động
từ $17
Văn phòng lưu động tại Sydney

246 Pacific Highway


Văn phòng lưu động
từ $13
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 8, Central Terrace Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 6, 10 Help Street


Văn phòng lưu động
từ $10
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 20, Tower A, The Zenith


Văn phòng lưu động
từ $17
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Sydney

25 Restwell Street


Văn phòng lưu động
từ $19
Văn phòng lưu động tại Sydney

Ground Floor, Suite 3


Văn phòng lưu động
từ $11
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 6 & 7


Văn phòng lưu động
từ $14
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 1


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Sydney

Level 3


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sydney.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280