Trung tâm văn phòng lưu động tại Sydney

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Sydney

20 Martin Place


Văn phòng lưu động
từ $18.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

52 Martin Place


Văn phòng lưu động
từ $20.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

60 Martin Place


Văn phòng lưu động
từ $28.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

95 Pitt Street


Văn phòng lưu động
từ $16.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

2 Park Street


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

Levels 20 & 21


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

680 George Street


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

616 Harris Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Sydney

111 Flinders Street


Văn phòng lưu động
từ $20.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

45 Evans Street


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

40 Mount Street


Văn phòng lưu động
từ $19.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

246 Pacific Highway


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

11 Lord Street


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

10 Arrivals Court


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Sydney

10 Help Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

821 Pacific Highway


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

8-12 King Street


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Sydney

7 Eden Park Drive


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

25 Restwell Street


Văn phòng lưu động
từ $16.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

30 Cowper Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

91 Phillip Street


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

22-28 Edgeworth David Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

215-219 George Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Sydney

81 Flushcombe Road


Văn phòng lưu động
từ $16.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sydney.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195