Trung tâm văn phòng lưu động tại Vienna

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Vienna

Fleischmarkt 1/6/12


Văn phòng lưu động
từ € 13,50
Văn phòng lưu động tại Vienna

Graben 19


Văn phòng lưu động
từ € 13,90
Văn phòng lưu động tại Vienna

1st, 2nd floor


Văn phòng lưu động
từ € 9,80
Văn phòng lưu động tại Vienna

Herrengasse 1-3


Văn phòng lưu động
từ € 12,60
Văn phòng lưu động tại Vienna

Kaerntner Ring 5-7


Văn phòng lưu động
từ € 13,90
Văn phòng lưu động tại Vienna

Schottenring 16/2


Văn phòng lưu động
từ € 13,50
Văn phòng lưu động tại Vienna

Schottenring 2-6


Văn phòng lưu động
từ € 13,90
Văn phòng lưu động tại Vienna

Gertrude-Froehlich-Sandner-Strasse 2-4


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Vienna

2nd floor


Văn phòng lưu động
từ € 12,60
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Vienna

3rd Floor


Văn phòng lưu động
từ € 9,10
Văn phòng lưu động tại Vienna

The Icon Vienna, Tower C


Văn phòng lưu động
từ € 9,10
Văn phòng lưu động tại Vienna

Regus Westbahnhof


Văn phòng lưu động
từ € 11,00
Văn phòng lưu động tại Vienna

Ground floor


Văn phòng lưu động
từ € 6,90
Văn phòng lưu động tại Vienna

23rd and 24th floor


Văn phòng lưu động
từ € 9,40
Văn phòng lưu động tại Vienna

26th floor


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Vienna

Simmeringer Hauptstrasse 24


Văn phòng lưu động
từ € 7,60
Văn phòng lưu động tại Vienna

Leopold Ungar Platz 2


Văn phòng lưu động
từ € 7,20
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Vienna

Mooslackengasse 17


Văn phòng lưu động
từ € 7,60
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Vienna

Twin Tower


Văn phòng lưu động
từ € 10,40
Văn phòng lưu động tại Vienna

Office Park I


Văn phòng lưu động
từ € 12,60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Vienna.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280