Trung tâm văn phòng lưu động tại Baku

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Baku

Baku White City Business Centre


Văn phòng lưu động
từ 14,00 AZN
Văn phòng lưu động tại Baku

ASK Plaza Business Centre


Văn phòng lưu động
từ 12,00 AZN

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Baku.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195