Trung tâm văn phòng lưu động tại Manama

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Manama

Level 9


Văn phòng lưu động
từ BD 4.100
Văn phòng lưu động tại Manama

United Tower Level 29


Văn phòng lưu động
từ BD 3.800
Văn phòng lưu động tại Manama

Almoayyed Tower, 21st & 22nd Floors


Văn phòng lưu động
từ BD 3.500

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Manama.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280