Trung tâm văn phòng lưu động tại Bandar Seri Begawan

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Bandar Seri Begawan

8th Floor, PGGMB Building


Văn phòng lưu động
từ BND7

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bandar Seri Begawan.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280