Trung tâm văn phòng lưu động tại Sofia

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Sofia

5th and 6th Floors


Văn phòng lưu động
từ 17,30 BGN
Văn phòng lưu động tại Sofia

Boulevard Totleben 53-55


Văn phòng lưu động
từ 11,60 BGN
Văn phòng lưu động tại Sofia

132 Mimi Balkanska Str.


Văn phòng lưu động
từ 6,90 BGN

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sofia.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280