Trung tâm văn phòng lưu động tại Victoria

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Victoria

535 Yates Street


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Victoria

1321 Blanshard Street/800 Yates Street


Văn phòng lưu động
từ $20.50
Văn phòng lưu động tại Victoria

3540 Uptown Blvd


Văn phòng lưu động
từ $15.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Victoria.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280