Trung tâm văn phòng lưu động tại Levis

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Levis

1190B de Courchevel Street


Văn phòng lưu động
từ $7.60
Văn phòng lưu động tại Levis

2828 Boulevard Laurier


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Levis

1020 Bouvier Street


Văn phòng lưu động
từ $10.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Levis.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280