Trung tâm văn phòng lưu động tại Beijing

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Beijing

Beijing, Sun Dong An Plaza


Văn phòng lưu động
từ CNY88.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

Level 15 NCI Tower


Văn phòng lưu động
từ CNY100.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

West, 5/F China Life Tower


Văn phòng lưu động
từ CNY69.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

10/F IFC East Tower


Văn phòng lưu động
từ CNY110.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

15/F, Office Building A, Parkview Green


Văn phòng lưu động
từ CNY97.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

12/F Financial Street Excel Centre


Văn phòng lưu động
từ CNY122.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

15F China Word Tower A


Văn phòng lưu động
từ CNY126.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

11/F Beijing Kerry Centre


Văn phòng lưu động
từ CNY126.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

26/F, Tower D, Vantone Centre


Văn phòng lưu động
từ CNY88.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

7/F Metropolis Tower


Văn phòng lưu động
từ CNY116.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Beijing.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280