Trung tâm văn phòng lưu động tại Beijing

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Beijing

138 Wangfujing Street


Văn phòng lưu động
từ CNY88.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

12 A Jianguomenwai Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY100.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

16 Chao Yang Men Wai Street


Văn phòng lưu động
từ CNY69.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

16 Chaoyangmenwai Street


Văn phòng lưu động
từ CNY56.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

3 North Chaoyangmen Avenue


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Beijing

8 Jianguomenwai Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY110.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

9 Dongdaqiao Road


Văn phòng lưu động
từ CNY97.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Beijing

6 Wudinghou Street


Văn phòng lưu động
từ CNY122.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

1 Jianguomenwai Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY126.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

1 Guanghua Road


Văn phòng lưu động
từ CNY126.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

1 Guang Hua Road


Văn phòng lưu động
từ CNY126.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

6 Chaoyangmenwai Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY88.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

20 East Middle 3rd Ring Road


Văn phòng lưu động
từ CNY72.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

38 East Third Ring Road


Văn phòng lưu động
từ CNY110.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

6 North Workers’ Stadium Road


Văn phòng lưu động
từ CNY97.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

50 Liangmaqiao Road


Văn phòng lưu động
từ CNY97.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

36 North 3rd Ring East Road


Văn phòng lưu động
từ CNY122.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

19 Dongfang Dong Road


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Beijing

2 Dongsan Street


Văn phòng lưu động
từ CNY116.00
Văn phòng lưu động tại Beijing

8 Wangjing Street


Văn phòng lưu động
từ CNY97.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Beijing.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280