Trung tâm văn phòng lưu động tại Foshan

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Foshan

25 Ronghe Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Foshan

46 Zumiao Road


Văn phòng lưu động
từ CNY29.00
Văn phòng lưu động tại Foshan

33 Zhongshan 3rd Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Foshan

85 Huacheng Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY69.00
Văn phòng lưu động tại Foshan

62 Jinsui Road


Văn phòng lưu động
từ CNY69.00
Văn phòng lưu động tại Foshan

15 West Zhujiang Road


Văn phòng lưu động
từ CNY60.00
Văn phòng lưu động tại Foshan

208 Tianhe Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Foshan

208 Tianhe Road


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Foshan

161 Lin He Road West


Văn phòng lưu động
từ CNY60.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Foshan.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280