Trung tâm văn phòng lưu động tại Shenzhen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

6009 Yitian Road


Văn phòng lưu động
từ CNY85.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

4018 Jin Tian Road


Văn phòng lưu động
từ CNY75.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

4001 Shennan Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY75.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

NO.18 Central 5th Road


Văn phòng lưu động
từ CNY104.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

5033 Yi Tian Road


Văn phòng lưu động
từ CNY126.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

6011 Shennan Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY66.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

5002 East Shennan Road


Văn phòng lưu động
từ CNY63.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

2002 Jiabin Road


Văn phòng lưu động
từ CNY31.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

88 First Haide Road


Văn phòng lưu động
từ CNY88.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

1 Taizi Road


Văn phòng lưu động
từ CNY75.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

700 Nathan Road


Văn phòng lưu động
từ HK$138.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

1 Austin Road West


Văn phòng lưu động
từ HK$311.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

132 Nathan Road


Văn phòng lưu động
từ HK$185.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

7 Canton Road


Văn phòng lưu động
từ HK$138.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

181 Des Voeux Road Central


Văn phòng lưu động
từ HK$192.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

181 Queen’s Road


Văn phòng lưu động
từ HK$192.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

133 Wai Yip Street


Văn phòng lưu động
từ HK$104.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

100 Queen's Road


Văn phòng lưu động
từ HK$283.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

18 Harbour Road


Văn phòng lưu động
từ HK$189.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

26 Harbour Road


Văn phòng lưu động
từ HK$189.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

200 Hennessy Road


Văn phòng lưu động
từ HK$135.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

1 Sunning Road


Văn phòng lưu động
từ HK$217.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

25 Westlands Road


Văn phòng lưu động
từ HK$167.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

38 Wong Chuk Hang Road


Văn phòng lưu động
từ HK$97.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shenzhen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280