Trung tâm văn phòng lưu động tại Nanning

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Nanning

146 Minzu Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY37.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Nanning.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280