Trung tâm văn phòng lưu động tại Guangzhou

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Guangzhou

23/F Tower A Center Plaza


Văn phòng lưu động
từ CNY78.00
Văn phòng lưu động tại Guangzhou

12/F, Tower A, Phase 1


Văn phòng lưu động
từ CNY78.00
Văn phòng lưu động tại Guangzhou

17/F, Kingold Century Centre


Văn phòng lưu động
từ CNY78.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Guangzhou.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280