Trung tâm văn phòng lưu động tại Wuhan

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Wuhan

1268 Jinghan Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY56.00
Văn phòng lưu động tại Wuhan

1628 Zhong Shan Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY50.00
Văn phòng lưu động tại Wuhan

99 Zhongnan Road


Văn phòng lưu động
từ CNY56.00
Văn phòng lưu động tại Wuhan

10 Luoyu Road


Văn phòng lưu động
từ CNY37.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Wuhan.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280