Trung tâm văn phòng lưu động tại Nanjing

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Nanjing

18 Zhongshan Road


Văn phòng lưu động
từ CNY75.00
Văn phòng lưu động tại Nanjing

2 Hanzhong Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Nanjing

169 Hanzhong Road


Văn phòng lưu động
từ CNY44.00
Văn phòng lưu động tại Nanjing

450 Taiping South Road


Văn phòng lưu động
từ CNY44.00
Văn phòng lưu động tại Nanjing

301 Hanzhongmen Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY47.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Nanjing.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280