Trung tâm văn phòng lưu động tại Suzhou

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Suzhou

205 Suzhou West Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY50.00
Văn phòng lưu động tại Suzhou

88 Hua Chi Street


Văn phòng lưu động
từ CNY60.00
Văn phòng lưu động tại Suzhou

270 Middle Qianjin Road


Văn phòng lưu động
từ CNY30.00
Văn phòng lưu động tại Suzhou

531 Zhongshan Road


Văn phòng lưu động
từ CNY40.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Suzhou.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195