Trung tâm văn phòng lưu động tại Nanjing

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Nanjing

8 F, Jinling Hotel Asia Pacific Tower


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Nanjing

24/F, Tower 2, Deji Plaza


Văn phòng lưu động
từ CNY75.00
Văn phòng lưu động tại Nanjing

13/F, Kingsley International Mansion


Văn phòng lưu động
từ CNY53.00
Văn phòng lưu động tại Nanjing

26/F, Siya Building


Văn phòng lưu động
từ CNY56.00
Văn phòng lưu động tại Nanjing

8/F, Building E07, Suning Wisdom Valley


Văn phòng lưu động
từ CNY50.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Nanjing.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280