Trung tâm văn phòng lưu động tại Xi'an

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Xi'an

Northwest of Fengchengba Road and Wenjing Road


Văn phòng lưu động
từ CNY41.00
Văn phòng lưu động tại Xi'an

64 South 2nd Ring Road


Văn phòng lưu động
từ CNY47.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Xi'an.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280