Trung tâm văn phòng lưu động tại Xi'an

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Xi'an

14/F, Tower D, NIFC


Văn phòng lưu động
từ CNY50.00
Văn phòng lưu động tại Xi'an

9th Road and Weiyang Road


Văn phòng lưu động
từ CNY40.00
Văn phòng lưu động tại Xi'an

88 Nan Guan Zheng Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Xi'an

64 South 2nd Ring Road


Văn phòng lưu động
từ CNY50.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Xi'an.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195