Trung tâm văn phòng lưu động tại Qingdao

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Qingdao

6 Shandong Road


Văn phòng lưu động
từ CNY70.00
Văn phòng lưu động tại Qingdao

76 Yanji Road


Văn phòng lưu động
từ CNY60.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Qingdao.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195