Trung tâm văn phòng lưu động tại Shanghai

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Shanghai

51/F Raffles City


Văn phòng lưu động
từ CNY113.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

11 F,Carlton Building


Văn phòng lưu động
từ CNY72.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

16/F, Henderson 688


Văn phòng lưu động
từ CNY113.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

26&27/F, Infinitus Tower


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Shanghai

15/F One Corporate Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY88.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

2/F, Shanghai Base Fuxing


Văn phòng lưu động
từ CNY47.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

20/F, Henderson Metropolitan


Văn phòng lưu động
từ CNY88.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

11/F, Garden Square


Văn phòng lưu động
từ CNY113.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

15/F, Tower 2, Plaza 66


Văn phòng lưu động
từ CNY113.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

7/F, One ICC, Shanghai ICC


Văn phòng lưu động
từ CNY88.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

28/F, Huaihai Plaza


Văn phòng lưu động
từ CNY72.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

22/F, Centro


Văn phòng lưu động
từ CNY56.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

29/F, Shanghai Tower


Văn phòng lưu động
từ CNY138.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Shanghai

31/F Jin Mao Tower


Văn phòng lưu động
từ CNY138.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

8/F, 1111 Changshou Road


Văn phòng lưu động
từ CNY53.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

B1/F, Shanghai Space Kaibin Centre


Văn phòng lưu động
từ CNY50.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

11F, Tower B, Central Towers


Văn phòng lưu động
từ CNY60.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

43/F, Maxdo Centre


Văn phòng lưu động
từ CNY72.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Shanghai

9F, Tower 12, KIC III


Văn phòng lưu động
từ CNY53.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

6/F, Office Tower C


Văn phòng lưu động
từ CNY63.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

6,7/F, Zhenfeng Plaza


Văn phòng lưu động
từ CNY44.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shanghai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280