Trung tâm văn phòng lưu động tại Shanghai

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Shanghai

268 Xizang Zhong Road


Văn phòng lưu động
từ CNY113.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

168 Middle Xizang Road


Văn phòng lưu động
từ CNY41.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

21 Huanghe Road


Văn phòng lưu động
từ CNY44.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

168 Hubin Road


Văn phòng lưu động
từ CNY88.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

222 Yan'an Road East


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Shanghai

No. 569 South Xizang Road


Văn phòng lưu động
từ CNY56.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

968 West Beijing Road


Văn phòng lưu động
từ CNY78.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

1266 West Nanjing Road


Văn phòng lưu động
từ CNY78.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

1376 Nanjing Road West


Văn phòng lưu động
từ CNY88.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

999 Middle Huaihai Road


Văn phòng lưu động
từ CNY113.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

1045 Middle Huihai Road


Văn phòng lưu động
từ CNY78.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

568 Hengfeng Road


Văn phòng lưu động
từ CNY53.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

1788 Nanjing West Road


Văn phòng lưu động
từ CNY88.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

501 Middle Yincheng Road


Văn phòng lưu động
từ CNY129.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Shanghai

88 Shi Ji Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY100.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

210 Century Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY66.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Shanghai

588 Dalian Road


Văn phòng lưu động
từ CNY34.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

1229 Century Avenue


Văn phòng lưu động
từ CNY100.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

3 Hongqiao Road


Văn phòng lưu động
từ CNY94.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

331 North Caoxi Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Shanghai

331 North Caoxi Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Shanghai

1018 Changning Road


Văn phòng lưu động
từ CNY63.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

No. 199 Kaibin Road


Văn phòng lưu động
từ CNY50.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

399 Kaixuan Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Shanghai

567 Lan Gao Road


Văn phòng lưu động
từ CNY44.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

8 Xingyi Road


Văn phòng lưu động
từ CNY66.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

333 Songhu Road


Văn phòng lưu động
từ CNY44.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

888 Bibo Road


Văn phòng lưu động
từ CNY56.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

3 Jinke Road


Văn phòng lưu động
từ CNY66.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

29 Suhong Road


Văn phòng lưu động
từ CNY66.00
Văn phòng lưu động tại Shanghai

89 Jilong Road


Văn phòng lưu động
từ CNY34.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shanghai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280