Trung tâm văn phòng lưu động tại Shenzhen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

23/F, New World Centre


Văn phòng lưu động
từ CNY82.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

Level 26


Văn phòng lưu động
từ CNY82.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

14/F Times Financial Centre


Văn phòng lưu động
từ CNY110.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

85th Floor, Ping An Finance Centre


Văn phòng lưu động
từ CNY185.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

3/F, Shenzhen Galaxy Centre


Văn phòng lưu động
từ CNY170.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

44/F, NEO Tower A


Văn phòng lưu động
từ CNY82.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

55/F, Shun Hing Square


Văn phòng lưu động
từ CNY110.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

35/F Panglin Plaza


Văn phòng lưu động
từ CNY72.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

7/F, Tower A, No.88 First Haide Road


Văn phòng lưu động
từ CNY82.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

3/F, New Times Plaza


Văn phòng lưu động
từ CNY72.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

16F & 17F, 700 Nathan Road


Văn phòng lưu động
từ HK$182.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

Room 1202A 1203-05A


Văn phòng lưu động
từ HK$315.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

Unit 1001, 10/F, Mira Place Tower A


Văn phòng lưu động
từ HK$182.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

10/F, Wharf T&T Centre


Văn phòng lưu động
từ HK$226.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

Sun House


Văn phòng lưu động
từ HK$226.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

11F, 12F & Roof Floor


Văn phòng lưu động
từ HK$182.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza


Văn phòng lưu động
từ HK$226.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

Unit 3210-18, 32/F, Tower 1


Văn phòng lưu động
từ HK$138.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

6/F, 12/F & 15/F 100 QRC


Văn phòng lưu động
từ HK$226.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

35/F, Central Plaza


Văn phòng lưu động
từ HK$182.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

Unit 1201-5, China Resources Building


Văn phòng lưu động
từ HK$182.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

200 Hennessy Road


Văn phòng lưu động
từ HK$226.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

51/F, Hopewell Centre


Văn phòng lưu động
từ HK$182.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

26th Floor, Chubb Tower


Văn phòng lưu động
từ HK$182.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

45/F, The Lee Gardens


Văn phòng lưu động
từ HK$226.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

4/F, 5/F, 6/F, 20/F, 21/F, Lee Garden 3


Văn phòng lưu động
từ HK$315.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

Unit 2402-07, 24th Floor, Berkshire House


Văn phòng lưu động
từ HK$182.00
Văn phòng lưu động tại Shenzhen

2F, 25-27F


Văn phòng lưu động
từ HK$138.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shenzhen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280