Trung tâm văn phòng lưu động tại Chengdu

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Chengdu

1 Renmin South Road Section 2


Văn phòng lưu động
từ CNY72.00
Văn phòng lưu động tại Chengdu

1 Hongxing Road Section 3


Văn phòng lưu động
từ CNY72.00
Văn phòng lưu động tại Chengdu

10 Shuangqing Road


Văn phòng lưu động
từ CNY50.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Chengdu.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280