Trung tâm văn phòng lưu động tại Suzhou

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Suzhou

11/F, Tower 2, Jinghope Plaza


Văn phòng lưu động
từ CNY56.00
Văn phòng lưu động tại Suzhou

25/F, Hongdou International Plaza


Văn phòng lưu động
từ CNY41.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Suzhou.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280