Trung tâm văn phòng lưu động tại Tianjin

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Tianjin

The northeast crossing of North Jie Fang Road and Harbin Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Tianjin

238 Liuwei Road


Văn phòng lưu động
từ CNY50.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Tianjin.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195