Trung tâm văn phòng lưu động tại Wuxi

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Wuxi

25/F, Hongdou International Plaza


Văn phòng lưu động
từ CNY41.00
Văn phòng lưu động tại Wuxi

11/F, Tower 2, Jinghope Plaza


Văn phòng lưu động
từ CNY56.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Wuxi.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280