Trung tâm văn phòng lưu động tại Xian

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Xian

14/F, Tower D, NIFC


Văn phòng lưu động
từ CNY56.00
Văn phòng lưu động tại Xian

11/F, CapitaMall Office


Văn phòng lưu động
từ CNY63.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Xian.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280