Trung tâm văn phòng lưu động tại Ningbo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Ningbo

777 Lingqiao Road


Văn phòng lưu động
từ CNY40.00
Văn phòng lưu động tại Ningbo

99 South Daqing Road


Văn phòng lưu động
từ CNY40.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Ningbo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195