Trung tâm văn phòng lưu động tại Zagreb

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Zagreb

Grand Centar


Văn phòng lưu động
từ 44,00 HRK
Văn phòng lưu động tại Zagreb

Hoto Tower


Văn phòng lưu động
từ 31,00 HRK
Văn phòng lưu động tại Zagreb

Slavonska avenija 1c


Văn phòng lưu động
từ 47,00 HRK

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Zagreb.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280