Trung tâm văn phòng lưu động tại Prague

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Prague

4th and 3rd floor


Văn phòng lưu động
từ 186 Kč
Văn phòng lưu động tại Prague

Na Perstyne 342/1


Văn phòng lưu động
từ 170 Kč
Văn phòng lưu động tại Prague

14/682 Rybna street


Văn phòng lưu động
từ 157 Kč
Văn phòng lưu động tại Prague

Karolínská 654/2


Văn phòng lưu động
từ 170 Kč
Văn phòng lưu động tại Prague

River Garden, 5th floor


Văn phòng lưu động
từ 170 Kč
Văn phòng lưu động tại Prague

Na strži 1702/65


Văn phòng lưu động
từ 187 Kč
Văn phòng lưu động tại Prague

Pujmanove


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Prague

Dělnická 213/12


Văn phòng lưu động
từ 135 Kč
Văn phòng lưu động tại Prague

Plzenska


Văn phòng lưu động
từ 186 Kč

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Prague.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280