Trung tâm văn phòng lưu động tại Copenhagen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Business Centre Raadhuspladsen


Văn phòng lưu động
từ 54,00 DKK
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Gammel Kongevej 1


Văn phòng lưu động
từ 60,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


Văn phòng lưu động
từ 60,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Havnegade 39


Văn phòng lưu động
từ 69,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Ny Carlsberg Vej 80


Văn phòng lưu động
từ 94,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Business Centre Nord


Văn phòng lưu động
từ 35,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


Văn phòng lưu động
từ 50,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Business Centre Winghouse


Văn phòng lưu động
từ 54,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Tuborg Boulevard 12


Văn phòng lưu động
từ 91,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Regus Business Centre Strandvejen


Văn phòng lưu động
từ 66,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Regus Express Arrivals Lounge


Văn phòng lưu động
từ 60,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Automatikvej 1


Văn phòng lưu động
từ 31,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Business Centre Lyngby Hovedgade


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Herstedoestervej 27-29, unit A


Văn phòng lưu động
từ 31,00 DKK
Văn phòng lưu động tại Copenhagen

Lautruphøj 1-3


Văn phòng lưu động
từ 38,00 DKK

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Copenhagen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280