Trung tâm văn phòng lưu động tại Soborg

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Soborg

Automatikvej 1


Văn phòng lưu động
từ DKK 41,00
Văn phòng lưu động tại Soborg

Business Centre Nord


Văn phòng lưu động
từ DKK 44,00
Văn phòng lưu động tại Soborg

Tuborg Boulevard 12


Văn phòng lưu động
từ DKK 79,00
Văn phòng lưu động tại Soborg

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


Văn phòng lưu động
từ DKK 66,00
Văn phòng lưu động tại Soborg

Larsbjornsstraede 3


Văn phòng lưu động
từ DKK 57,00
Văn phòng lưu động tại Soborg

Gammel Kongevej 1


Văn phòng lưu động
từ DKK 57,00
Văn phòng lưu động tại Soborg

Business Centre Raadhuspladsen


Văn phòng lưu động
từ DKK 57,00
Văn phòng lưu động tại Soborg

Ny Carlsberg Vej 80


Văn phòng lưu động
từ DKK 66,00
Văn phòng lưu động tại Soborg

Lautruphøj 1-3


Văn phòng lưu động
từ DKK 44,00
Văn phòng lưu động tại Soborg

Langebrogade 5


Văn phòng lưu động
từ DKK 50,00
Văn phòng lưu động tại Soborg

Herstedoestervej 27-29, unit A


Văn phòng lưu động
từ DKK 38,00
Văn phòng lưu động tại Soborg

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


Văn phòng lưu động
từ DKK 66,00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Soborg

Regus Express Arrivals Lounge


Văn phòng lưu động
từ DKK 79,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Soborg.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280