Trung tâm văn phòng lưu động tại Helsinki

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Helsinki

Mannerheiminaukio 1


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Helsinki

Luna House


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Helsinki

Bulevardi 21


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Helsinki

Kumpulantie 3


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Helsinki

Kyllikinportti 2


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Helsinki

4th floor


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Helsinki

Aalto University Campus


Văn phòng lưu động
từ 4,40 €
Văn phòng lưu động tại Helsinki

4th Floor


Văn phòng lưu động
từ 3,10 €
Văn phòng lưu động tại Helsinki

6th floor


Văn phòng lưu động
từ 9,40 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Helsinki

Itäkatu 1-5


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Helsinki

1st Floor


Văn phòng lưu động
từ 4,40 €
Văn phòng lưu động tại Helsinki

Puolikkotie 8


Văn phòng lưu động
từ 9,40 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Helsinki

3rd Floor


Văn phòng lưu động
từ 4,40 €
Văn phòng lưu động tại Helsinki

3rd floor


Văn phòng lưu động
từ 3,80 €
Văn phòng lưu động tại Helsinki

Regus Vantaa Kehämylly


Văn phòng lưu động
từ 4,70 €
Văn phòng lưu động tại Helsinki

Karhumäentie 3


Văn phòng lưu động
từ 7,60 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Helsinki.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280