Trung tâm văn phòng lưu động tại Vantaa

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Vantaa

Karhumäentie 3


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

Itäkatu 1-5


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

Firdonkatu 2


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

Regus Vantaa Kehämylly


Văn phòng lưu động
từ 4,40 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

Kumpulantie 3


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

Kyllikinportti 2


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Vantaa

Mannerheiminaukio 1


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Vantaa

Luna House


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

6th floor


Văn phòng lưu động
từ 9,40 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

Bulevardi 21


Văn phòng lưu động
từ 7,20 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

Aalto University Campus


Văn phòng lưu động
từ 5,40 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Vantaa

4th floor


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

1st Floor


Văn phòng lưu động
từ 3,80 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

4th Floor


Văn phòng lưu động
từ 3,80 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

Puolikkotie 8


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Vantaa

3rd Floor


Văn phòng lưu động
từ 3,80 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Vantaa.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280