Trung tâm văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

4th and 5th floor


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

9/11, allée de l'Arche


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

Le Véronèse


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

4 Place de la Défense


Văn phòng lưu động
từ 10,40 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

Le Belvédère


Văn phòng lưu động
từ 12,60 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

65 rue des trois fontanot


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 11,30 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

6 Rue Duret


Văn phòng lưu động
từ 12,30 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

54/56 avenue Hoche


Văn phòng lưu động
từ 14,80 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

115 rue Cardinet


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

23, rue Balzac


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn phòng lưu động
từ 11,30 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

104 avenue Albert 1er


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

27/29 Rue Raffet


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

54 rue de Londres


Văn phòng lưu động
từ 14,20 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

72 rue du Faubourg


Văn phòng lưu động
từ 14,20 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

18 rue Pasquier


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

26-28 rue de Londres


Văn phòng lưu động
từ 12,00 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

90-92 Route de la Reine


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

7 rue de la Paix


Văn phòng lưu động
từ 12,30 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

7 rue Meyerbeer


Văn phòng lưu động
từ 15,70 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

103 Rue De Grenelle


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

27 avenue de l'Opéra


Văn phòng lưu động
từ 11,30 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

9, rue du Quatre Septembre


Văn phòng lưu động
từ 9,40 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

88 ter avenue Général Leclerc


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

126 avenue du General Leclerc


Văn phòng lưu động
từ 12,30 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

13 rue Camille Desmoulins


Văn phòng lưu động
từ 7,90 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

40 rue du Louvre


Văn phòng lưu động
từ 16,70 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

SNCF Station


Văn phòng lưu động
từ 15,10 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

44 Rue Jean Mermoz


Văn phòng lưu động
từ 8,20 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

Zac du Cornillon Nord


Văn phòng lưu động
từ 8,20 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

140 bis, rue de Rennes


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

6-8 rue du 4 septembre


Văn phòng lưu động
từ 7,90 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

6 rue Auguste Comte


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

11 rue de Cambrai


Văn phòng lưu động
từ 9,10 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

37-39 Avenue Ledru Rollin


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

Les Diamants - Building B


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn phòng lưu động
từ 9,10 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

13 avenue Morane Saulnier


Văn phòng lưu động
từ 5,70 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

7, rue Le Bouvier


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

5 Rue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

Building A


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

4-6 rue des Chauffours


Văn phòng lưu động
từ 7,60 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

1 Rue Georges Stephenson


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

5 avenue Carnot


Văn phòng lưu động
từ 7,90 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

Orlytech zone, Building 516


Văn phòng lưu động
từ 5,70 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

18 Place Des Nympheas


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

Le Dôme


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại La Garenne Colombes

22 place de la Gare


Văn phòng lưu động
từ 7,60 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại La Garenne Colombes.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280