Trung tâm văn phòng lưu động tại Lille

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Lille

101 Rue de l'Hopital Militaire


Văn phòng lưu động
từ 12,30 €
Văn phòng lưu động tại Lille

Place de la Gare


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Văn phòng lưu động tại Lille

Immeuble le Leeds -253


Văn phòng lưu động
từ 7,20 €
Văn phòng lưu động tại Lille

Le Neo 2 - batiment A


Văn phòng lưu động
từ 5,70 €
Văn phòng lưu động tại Lille

274 ter/3, Avenue de la Marne.


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Lille

Dumolinlaan 1


Văn phòng lưu động
từ € 4,10
Văn phòng lưu động tại Lille

Ter Waarde 50


Văn phòng lưu động
từ € 3,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lille.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280