Trung tâm văn phòng lưu động tại Lyon

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Lyon

132 rue Bossuet


Văn phòng lưu động
từ 10 €
Văn phòng lưu động tại Lyon

5, place Charles Béraudier


Văn phòng lưu động
từ 6 €
Văn phòng lưu động tại Lyon

47 Boulevard Marius Vivier Merle


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Lyon

Immeuble Danica B


Văn phòng lưu động
từ 8 €
Văn phòng lưu động tại Lyon

Immeuble le Patio


Văn phòng lưu động
từ 10 €
Văn phòng lưu động tại Lyon

23 rue crepet


Văn phòng lưu động
từ 6 €
Văn phòng lưu động tại Lyon

Campus Verrazzano


Văn phòng lưu động
từ 8 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lyon.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280