Trung tâm văn phòng lưu động tại Roissy CDG

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

Le Dôme


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

18 Place Des Nympheas


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

Les Diamants - Building B


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

Zac du Cornillon Nord


Văn phòng lưu động
từ 8,20 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

11 rue de Cambrai


Văn phòng lưu động
từ 9,10 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

Building A


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn phòng lưu động
từ 9,10 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

SNCF Station


Văn phòng lưu động
từ 15,10 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

26-28 rue de Londres


Văn phòng lưu động
từ 12,00 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

54 rue de Londres


Văn phòng lưu động
từ 14,20 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

7 rue Meyerbeer


Văn phòng lưu động
từ 15,70 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

9, rue du Quatre Septembre


Văn phòng lưu động
từ 9,40 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

115 rue Cardinet


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

37-39 Avenue Ledru Rollin


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

40 rue du Louvre


Văn phòng lưu động
từ 16,70 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

27 avenue de l'Opéra


Văn phòng lưu động
từ 11,30 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

7 rue de la Paix


Văn phòng lưu động
từ 12,30 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

18 rue Pasquier


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

72 rue du Faubourg


Văn phòng lưu động
từ 14,20 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

23, rue Balzac


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn phòng lưu động
từ 13,20 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

14 Avenue de l'Europe


Văn phòng lưu động
từ 7,20 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

54/56 avenue Hoche


Văn phòng lưu động
từ 15,70 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

5 Rue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

103 Rue De Grenelle


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

Le Véronèse


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

6 Rue Duret


Văn phòng lưu động
từ 12,30 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

140 bis, rue de Rennes


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn phòng lưu động
từ 11,30 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

4th and 5th floor


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

4 Place de la Défense


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

9/11, allée de l'Arche


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

Le Belvédère


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

65 rue des trois fontanot


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

27/29 Rue Raffet


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

6 rue Auguste Comte


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

6-8 rue du 4 septembre


Văn phòng lưu động
từ 7,90 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

13 rue Camille Desmoulins


Văn phòng lưu động
từ 7,90 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

90-92 Route de la Reine


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

88 ter avenue Général Leclerc


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

44 Rue Jean Mermoz


Văn phòng lưu động
từ 8,20 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

126 avenue du General Leclerc


Văn phòng lưu động
từ 14,20 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

104 avenue Albert 1er


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Roissy CDG

7, rue Le Bouvier


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Roissy CDG.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280