Trung tâm văn phòng lưu động tại Villeneuve d'Ascq

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Villeneuve d'Ascq

Le Neo 2 - batiment A


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Villeneuve d'Ascq

Immeuble le Leeds -253


Văn phòng lưu động
từ 9,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Villeneuve d'Ascq

Place de la gare


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Văn phòng lưu động tại Villeneuve d'Ascq

101 Rue de l'Hopital Militaire


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Villeneuve d'Ascq

Château Rouge Wood Park bâtiment C-D


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Villeneuve d'Ascq

Dumolinlaan 1


Văn phòng lưu động
từ € 6,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Villeneuve d'Ascq.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280