Trung tâm văn phòng lưu động tại Villepinte

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Villepinte

18 Place Des Nympheas


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

Le Dôme


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

Les Diamants - Building B


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

Building A


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Villepinte

Zac du Cornillon Nord


Văn phòng lưu động
từ 8,20 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

11 rue de Cambrai


Văn phòng lưu động
từ 9,10 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn phòng lưu động
từ 9,10 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Villepinte

SNCF Station


Văn phòng lưu động
từ 14,50 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

37-39 Avenue Ledru Rollin


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Villepinte

9, rue du Quatre Septembre


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

26-28 rue de Londres


Văn phòng lưu động
từ 12,00 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

7 rue Meyerbeer


Văn phòng lưu động
từ 15,70 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Villepinte

40 rue du Louvre


Văn phòng lưu động
từ 16,70 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

54 rue de Londres


Văn phòng lưu động
từ 14,20 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

27 avenue de l'Opéra


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

7 rue de la Paix


Văn phòng lưu động
từ 12,30 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

5 Rue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

18 rue Pasquier


Văn phòng lưu động
từ 9,40 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

115 rue Cardinet


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Villepinte

72 rue du Faubourg


Văn phòng lưu động
từ 12,90 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

23, rue Balzac


Văn phòng lưu động
từ 10,70 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

14 Avenue de l'Europe


Văn phòng lưu động
từ 7,20 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

54/56 avenue Hoche


Văn phòng lưu động
từ 14,80 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

140 bis, rue de Rennes


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Villepinte

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

6 Rue Duret


Văn phòng lưu động
từ 12,30 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

Le Véronèse


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 7,60 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

4th and 5th floor


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

4 Place de la Défense


Văn phòng lưu động
từ 10,40 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

6 rue Auguste Comte


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

9/11, allée de l'Arche


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

27/29 Rue Raffet


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

Le Belvédère


Văn phòng lưu động
từ 12,60 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

6-8 rue du 4 septembre


Văn phòng lưu động
từ 8,80 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

1 Rue Rosenberg


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Villepinte

65 rue des trois fontanot


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

13 rue Camille Desmoulins


Văn phòng lưu động
từ 7,60 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

90-92 Route de la Reine


Văn phòng lưu động
từ 8,20 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

7, rue Le Bouvier


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

88 ter avenue Général Leclerc


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

126 avenue du General Leclerc


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

Orlytech zone, Building 516


Văn phòng lưu động
từ 5,40 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

104 avenue Albert 1er


Văn phòng lưu động
từ 9,40 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

22 place de la Gare


Văn phòng lưu động
từ 7,60 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

44 Rue Jean Mermoz


Văn phòng lưu động
từ 8,20 €
Văn phòng lưu động tại Villepinte

13 avenue Morane Saulnier


Văn phòng lưu động
từ 5,70 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Villepinte.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280