Trung tâm văn phòng lưu động tại Bonn

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Bonn

1st floor


Văn phòng lưu động
từ 6,90 €
Văn phòng lưu động tại Bonn

Friedrich-Ebert-Allee 13


Văn phòng lưu động
từ 9,80 €
Văn phòng lưu động tại Bonn

4th and 5th Floor


Văn phòng lưu động
từ 12,90 €
Văn phòng lưu động tại Bonn

Kranhaus 1


Văn phòng lưu động
từ 12,00 €
Văn phòng lưu động tại Bonn

Fourth Floor


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Bonn

6th Floor


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Bonn

Neumarkt Galerie


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Bonn

2nd, 4th floor


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Bonn

Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Bonn

10th and 22nd Floor


Văn phòng lưu động
từ 12,90 €
Văn phòng lưu động tại Bonn

Subbelrather Str. 15a


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bonn.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280