Trung tâm văn phòng lưu động tại Essen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Essen

5th floor


Văn phòng lưu động
từ 6,00 €
Văn phòng lưu động tại Essen

2nd and 3rd Floor


Văn phòng lưu động
từ 5,40 €
Văn phòng lưu động tại Essen

GF, 1st floor


Văn phòng lưu động
từ 5,70 €
Văn phòng lưu động tại Essen

Kaiserswerther Str. 115


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Essen

Laurentiusstrasse 21


Văn phòng lưu động
từ 5,00 €
Văn phòng lưu động tại Essen

3rd Floor


Văn phòng lưu động
từ 10,70 €
Văn phòng lưu động tại Essen

3rd floor


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Essen

5th floor


Văn phòng lưu động
từ 12,30 €
Văn phòng lưu động tại Essen

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


Văn phòng lưu động
từ 10,70 €
Văn phòng lưu động tại Essen

4th and 5th floor


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Essen

4th + 5th floor


Văn phòng lưu động
từ 9,40 €
Văn phòng lưu động tại Essen

1st Floor


Văn phòng lưu động
từ 12,30 €
Văn phòng lưu động tại Essen

Koenigsallee 106


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Essen

Prinzenpark 3. und 5


Văn phòng lưu động
từ 9,40 €
Văn phòng lưu động tại Essen

17th floor


Văn phòng lưu động
từ 10,70 €
Văn phòng lưu động tại Essen

Neuer Zollhof 3


Văn phòng lưu động
từ 8,50 €
Văn phòng lưu động tại Essen

12th and 13th Floor


Văn phòng lưu động
từ 5,00 €
Văn phòng lưu động tại Essen

Speditionstrasse 21


Văn phòng lưu động
từ 12,30 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Essen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280