Trung tâm văn phòng lưu động tại Frankfurt

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Bethmannstaße 8 / Berliner Straße 51


Văn phòng lưu động
từ 7,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Neue Mainzer Straße 32-36


Văn phòng lưu động
từ 13,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Große Gallusstraße 16


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Bockenheimer Landstraße 2-4


Văn phòng lưu động
từ 16,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

An der Welle 4


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Bockenheimer Landstraße 17-19


Văn phòng lưu động
từ 10,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Mainzer Landstraße 49


Văn phòng lưu động
từ 8,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Westhafenplatz 1


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 36


Văn phòng lưu động
từ 7,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 35


Văn phòng lưu động
từ 18,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Darmstädter Landstraße 116


Văn phòng lưu động
từ 7,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Brüsseler Straße 1-3


Văn phòng lưu động
từ 13,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

9th, 10th, 22nd and 23rd floor


Văn phòng lưu động
từ 12,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Lindleystraße 8


Văn phòng lưu động
từ 7,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Hanauer Landstraße 291 B


Văn phòng lưu động
từ 7,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Berliner Straße 300


Văn phòng lưu động
từ 5,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Hahnstraße 70


Văn phòng lưu động
từ 6,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Herriotstraße 1/2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ 7,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Frankfurter Straße 39


Văn phòng lưu động
từ 7,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Dornhofstraße 34


Văn phòng lưu động
từ 5,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Mergenthalerallee 15-21


Văn phòng lưu động
từ 6,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

The Squaire 12


Văn phòng lưu động
từ 15,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Basler Straße


Văn phòng lưu động
từ 8,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Berliner Allee 47


Văn phòng lưu động
từ 8,00 €
Văn phòng lưu động tại Frankfurt

Mainzer Straße 97


Văn phòng lưu động
từ 9,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Frankfurt.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195