Trung tâm văn phòng lưu động tại Heidelberg

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Heidelberg

1st, 2nd floor


Văn phòng lưu động
từ 6,00 €
Văn phòng lưu động tại Heidelberg

Partnerport nahe SAP


Văn phòng lưu động
từ 12,60 €
Văn phòng lưu động tại Heidelberg

2nd floor


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Heidelberg.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280