Trung tâm văn phòng lưu động tại Reykjavik

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Reykjavik

Kalkofnsvegur 2


Văn phòng lưu động
từ 2.270 ISK
Văn phòng lưu động tại Reykjavik

Armula 4 & 6


Văn phòng lưu động
từ 1.040 ISK
Văn phòng lưu động tại Reykjavik

Urdarhvarf 8


Văn phòng lưu động
từ 1.640 ISK

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Reykjavik.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280